Årsmöte

B-Net Ekonomisk Förening kallar till årsmöte 2014

Tid: Onsdagen 23 april kl 19.00
Plats: Bäckabygården

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Beslut om förslagen stadgeändring att kallelse till årsmöte endast sker via hemsidan.

Välkomna

Info pågående projekt

Grävningen för projektet Fröderyd södra har nu nått Årset och vi går sedan vidare mot Hökhult.

Under vecka 14 påbörjar arbetet med att blåsa fiber där grävningen är avslutad och därefter kommer svetsning och arbete inne i respektive fastighet att ske.

Nätet beräknas färdigställas under oktober och då kan anslutningen börja nyttjas aktivt.

Upphandling av kommunikationsoperatör pågår.

För info kring kontakt byansvariga.
Alice Rostgaard Evald, 0383-77 20 36
Christer Gustavsson, 0383-77 20 77
Mattias Kraft, 0383-77 20 95
Leif Petersson, 070-224 98 38

Grävning klart i Lövås

Första delen av projekt Fröderyd södra, som berör Rulla/Herrelida/Lövås/Karstorp är nu klart när det gäller grävning.

Preliminärt påbörjas fiberblåsning vecka 43-44 och därefter ske slutmontering hemma hos respektive kund.

För mer info, kontakta er byansvarige.

B-Net bygger vidare

Så har alla pusselbitar börjat hamna på plats och det planerade projektet med att bygga vidare på bredbandsnätet i B-Net regi är nu klart.

Lövås, Årset, Kallsjö, Huluboda med omnejd kommer att anslutas till B-Net och arbetet påbörjas redan nu i höst. Planerad grävstart är september och samtliga fastigheter som skrivit avtal ska vara anslutna  hösten 2014.

Mer info kommer senare och de som redan skrivit avtal om att ansluta sin fastighet kommer inom kort att få ett brev från föreningen med ytterligare uppgifter.

Informationsmöte Hjärtaryd

B-net ordnar tillsammans med Vetab en informationskväll om bredbandsprojektet för boende  i Hjärtaryd med omnejd

Tid och plats: Tisdagen den 4 juni kl 18 00 på VETAB i Vetlanda.

  • Informeras om hur och vad man kan välja av OpenNet:s utbud.
  • Vetab informerar.
  • Övriga frågor
  • Fika

För de som ska börja använda nätet är det viktigt att vita lappen om Stadsnätsaccess sänds in till Vetab eller lämnas under informationsmötet. Förs när den är lämnad går det att beställa tjänster i nätet.

PEAB kommer att färdigställa nätet den 29-31 maj, 1-2 juni och 4-5 juni. Vid montering behövs tillträde till hus enlig tidsplan som Kjell Isaksson ansvarar för. Kjell eller P-G Franke kontaktar fastighetsägarna några dagar innan montering.

Om ej tillträde kan ordnas dessa dagar, debiteras kund för extrakostnader som uppkommer för PEAB.

Välbesökt möte

Informationsmötet som hölls i Ingaboda bygdegård om bredband för boende i Hökhult, Årset, Kallsjö, Huluboda, Lövås med omnejd blev välbesökt och uppskattat.

Frågor besvarades och en del frågetecken rätades ut. Fram till den 20 maj är det nu möjligt att teckna avtal och man hoppas nu att tillräckligt många är intresserade så att även detta projekt kan bli verklighet och utveckla bygden.

Har du frågor eller vill teckna avtal om fiberanslutning för din fastighet, kontakat någon av nedanstående.

Alice Rostgaard Evald, 0383-77 20 36
Christer Gustavsson, 0383-77 20 77
Mattias Kraft, 0383-77 20 95
Rebecka Karlsson, 0383-77 20 44
Siw Klitsch, 0474 – 602 36
Linus Gustavsson, 0474 – 600 42

Informationsmöte

Välkomna på informationsmöte i Ingaboda bygdegård torsdag den 18 april klockan 18:30

Representanter från B-net ekonomiska förening kommer att finnas på plats för att informera om sträckning, kostnader etc.

Även du som tidigare har tackat nej till fiberanslutning är välkommen. Det är både lättare och framför allt billigare att ansluta till fibernätet redan från början än att koppla upp sig senare, när nätet väl är byggt.

Har du några frågor inför mötet, kontakta någon av nedanstående

Alice Rostgaard Evald, 0383-77 20 36
Christer Gustavsson, 0383-77 20 77
Mattias Kraft, 0383-77 20 95
Rebecka Karlsson, 0383-77 20 44
Siw Klitsch, 0474 – 602 36
Linus Gustavsson, 0474 – 600 42

Årsmöte

Årsmöte
Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte för B-Net Ekonomiska förening.

Plats: Bäckabygården
Tid: Onsdag den 17 april klockan 19:00

Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Förslag till stadgeändring, att kallelse till årsmöte endast sker via hemsidan

Pågående arbete

Just nu pågår arbete med att slutföra projektet B-Net. Slutområdet är Knutstorp, Doestorp, Rulla och arbetet beräknas klart under våren.

Det mesta av grävningen i Myresjö Östra är klart och så fort vädret tillåter kommer PEAB att påbörja jobbet med att blåsa fiber samt göra slutjobbet hos varje kund.