B-Net växer och förändras

Nu är nästa projekt inom B-Net så gott som klart och därmed kommer ytterligare cirka 100 fastigheter att ha tillgång till bredband via fiber.
Arbetet med att ansluta de södra delarna av Fröderyd socken i klart och kring den 1 november kommer de olika tjänsterna att vara tillgängliga i nätet.

Ny kommunikationsoperatör, berör alla
Vid senaste årsmötet informerades om att upphandling av kommunikationsoperatör var aktuellt. Den är nu klar och avslutad och det blev Zitius som lämnade det mest förmånliga anbudet och det är med dom B-Net tecknat avtal. Det innebär att Vetab som hittills agerat som kommunikationsoperatören i vårt nät kommer att avsluta sina åtagande under höst/vinter.
De nya anslutningarna i Fröderyd socken blir de första att anslutas till den nya kommunikationsoperatören. Därefter kommer alla nuvarande aktiva anslutningar att kopplas över till Zitius.
För att ytterligare höja servicenivån och säkerhetsställa ett nät med minsta möjliga driftproblem förhandlar B-Net med Höglandets Optoservice AB som en lokal entreprenör som kommer att sköta drift och underhåll av fibernätet.
Höglandets Optoservice AB ägs och drivs av Ted Karlsson, Slageryd som många känner till då han varit engagerad i olika delar av B-Net:s projekt. Även Peter Karlsson, Bäckaby finns engagerad i företaget och tillsammans med inhyrd personal med goda kunskaper om vårt lokala fibernät kommer de att utföra service och underhåll vid behov.
Höglandets Optoservice kommer också att vara servicepartner åt Zitius.

Ökat utbud av tjänster
För er som redan har tjänster via fiber kommer möjlighet att behålla er nuvarande tjänsteleverantör att finnas kvar. Undantaget är de som tecknat avtal om tjänster från Vökby. Alla övriga leverantörer som Bahnhof, Tyfon, NETatONCE, T3, AllTele och så vidare kommer att finnas kvar. Har ni tecknat avtal med Vökby så kontakta Höglandets Optoservice för mer info.
Tack vara det avtal som tecknats med Zitius kommer utbudet av tjänster att utökas. Exakt vilka leverantörer som tillkommer är inte helt klart i dagsläget men mer fakta kommer i samband med de informationsmöten som hålls under hösten, separat kallelse kommer att skickas ut. För den som redan nu vill bekanta sig med Zitius som tjänsteleverantör så kika på www.qmarket.se

Bredbandsavtal ska tecknas
Alla som idag har tjänster som levereras via fiber eller som vill komma igång med det ska teckna ett bredbandsavtal med Höglandets Optoservice. För nya kunder i Fröderyd södra är det viktigt att de sker så snart som möjligt för att undvika förseningar. För övriga är det också önskvärt att avtalen skickas in så snart som möjligt för att förenklas administrationen. Kostnaden för bredbandsavtal blir samma som den varit sedan starten, alltså 80 kronor per månad inklusive moms. Möjlighet till kvartal eller årsvis fakturering finns numera också samt även sommaravtal.

B-Net: Jonny Palm, 070-688 41 02
Höglandets Optoservice AB: 0383-91050 eller info@optoservice.se
Zitius: www.qmarket.se

 

Årsmöte

B-Net Ekonomisk Förening kallar till årsmöte 2014

Tid: Onsdagen 23 april kl 19.00
Plats: Bäckabygården

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Beslut om förslagen stadgeändring att kallelse till årsmöte endast sker via hemsidan.

Välkomna

Info pågående projekt

Grävningen för projektet Fröderyd södra har nu nått Årset och vi går sedan vidare mot Hökhult.

Under vecka 14 påbörjar arbetet med att blåsa fiber där grävningen är avslutad och därefter kommer svetsning och arbete inne i respektive fastighet att ske.

Nätet beräknas färdigställas under oktober och då kan anslutningen börja nyttjas aktivt.

Upphandling av kommunikationsoperatör pågår.

För info kring kontakt byansvariga.
Alice Rostgaard Evald, 0383-77 20 36
Christer Gustavsson, 0383-77 20 77
Mattias Kraft, 0383-77 20 95
Leif Petersson, 070-224 98 38

Grävning klart i Lövås

Första delen av projekt Fröderyd södra, som berör Rulla/Herrelida/Lövås/Karstorp är nu klart när det gäller grävning.

Preliminärt påbörjas fiberblåsning vecka 43-44 och därefter ske slutmontering hemma hos respektive kund.

För mer info, kontakta er byansvarige.

B-Net bygger vidare

Så har alla pusselbitar börjat hamna på plats och det planerade projektet med att bygga vidare på bredbandsnätet i B-Net regi är nu klart.

Lövås, Årset, Kallsjö, Huluboda med omnejd kommer att anslutas till B-Net och arbetet påbörjas redan nu i höst. Planerad grävstart är september och samtliga fastigheter som skrivit avtal ska vara anslutna  hösten 2014.

Mer info kommer senare och de som redan skrivit avtal om att ansluta sin fastighet kommer inom kort att få ett brev från föreningen med ytterligare uppgifter.

Informationsmöte Hjärtaryd

B-net ordnar tillsammans med Vetab en informationskväll om bredbandsprojektet för boende  i Hjärtaryd med omnejd

Tid och plats: Tisdagen den 4 juni kl 18 00 på VETAB i Vetlanda.

  • Informeras om hur och vad man kan välja av OpenNet:s utbud.
  • Vetab informerar.
  • Övriga frågor
  • Fika

För de som ska börja använda nätet är det viktigt att vita lappen om Stadsnätsaccess sänds in till Vetab eller lämnas under informationsmötet. Förs när den är lämnad går det att beställa tjänster i nätet.

PEAB kommer att färdigställa nätet den 29-31 maj, 1-2 juni och 4-5 juni. Vid montering behövs tillträde till hus enlig tidsplan som Kjell Isaksson ansvarar för. Kjell eller P-G Franke kontaktar fastighetsägarna några dagar innan montering.

Om ej tillträde kan ordnas dessa dagar, debiteras kund för extrakostnader som uppkommer för PEAB.

Välbesökt möte

Informationsmötet som hölls i Ingaboda bygdegård om bredband för boende i Hökhult, Årset, Kallsjö, Huluboda, Lövås med omnejd blev välbesökt och uppskattat.

Frågor besvarades och en del frågetecken rätades ut. Fram till den 20 maj är det nu möjligt att teckna avtal och man hoppas nu att tillräckligt många är intresserade så att även detta projekt kan bli verklighet och utveckla bygden.

Har du frågor eller vill teckna avtal om fiberanslutning för din fastighet, kontakat någon av nedanstående.

Alice Rostgaard Evald, 0383-77 20 36
Christer Gustavsson, 0383-77 20 77
Mattias Kraft, 0383-77 20 95
Rebecka Karlsson, 0383-77 20 44
Siw Klitsch, 0474 – 602 36
Linus Gustavsson, 0474 – 600 42

Informationsmöte

Välkomna på informationsmöte i Ingaboda bygdegård torsdag den 18 april klockan 18:30

Representanter från B-net ekonomiska förening kommer att finnas på plats för att informera om sträckning, kostnader etc.

Även du som tidigare har tackat nej till fiberanslutning är välkommen. Det är både lättare och framför allt billigare att ansluta till fibernätet redan från början än att koppla upp sig senare, när nätet väl är byggt.

Har du några frågor inför mötet, kontakta någon av nedanstående

Alice Rostgaard Evald, 0383-77 20 36
Christer Gustavsson, 0383-77 20 77
Mattias Kraft, 0383-77 20 95
Rebecka Karlsson, 0383-77 20 44
Siw Klitsch, 0474 – 602 36
Linus Gustavsson, 0474 – 600 42

Årsmöte

Årsmöte
Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte för B-Net Ekonomiska förening.

Plats: Bäckabygården
Tid: Onsdag den 17 april klockan 19:00

Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Förslag till stadgeändring, att kallelse till årsmöte endast sker via hemsidan