Om B-Net

B-Net ekonomiska förening bildades i början av 2011 efter initiativ av några personer i Slageryd. Föreningens huvudsyfte var från början att arbeta för att ett modernt och framtidsäkrat bredband skulle byggas i Bäckaby socken.

Ganska tidigt framkom att fler var intresserade att ansluta sig och projektet utökades till att även omfatta sträckan Bäckaby-Myresjö.

Hösten 2011 påbörjades grävningen och redan under våren 2012 anslöts de första fastigheterna i B-Net.