Föreningskontakt

B-Net Ekonomiska förening
c/o Jonny Palm
Hökabäcken
Myresjö
070-688 41 02

Ordförande
Jonny Palm
Hökabäcken
Myresjö
070-688 41 02

Sekreterare
Pär Sandell
Åslatorp 1
Korsberga

Kassör
Patrik Frisk
Doestorp
Korsberga

Ledamot
Leif Petersson
Hökhult
Landsbro

Ledamot
Bernt Andersson
Ärnamåla
Korsberga

Ledamot
Kjell Isaksson
Folkatorp
Korsberga

Suppelant
Christian Carlsson
Brändamåla
Myresjö

Teknisk kontakt
Höglandets Optoservice AB
0383-91050