Kategoriarkiv: Uncategorized

Årsmöte

Styrelsen för B-Net kallar härmed till ordinarie årsmöte den 27 mars

Plats: Bäckabygården
Datum: Onsdag 27 mars
Tid: 19:00

Dagordning
1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
2. godkännande av röstlängden
3. val av en eller två justeringsmän
4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. fastställande av dagordningen
6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
10. medlemsavgift för kommande verksamhetsår
11. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
12. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
13. val av valberedning
14. övriga ärenden

Utöver årsmötet avser styrelsen att lyfta frågan om B-Net:s framtid.

B-Net Ekonomisk förening är drygt 10 år gammal och dess primära uppgift att se till att invånarna i vår del av kommunen har fått tillgång till fiber är uppfyllt. I samband med att Njudungs Energi vid årsskiftet tog över som Kommunikationsoperatör har frågan om B-Nets framtid väckts. Därför kommer vi att ta upp denna fråga för diskussion på årsmötet.

Välkomna

Årsmöte

Styrelsen för B-Net kallar härmed till ordinarie årsmöte den 5 april

Plats: Bäckabygården
Datum: Onsdag 5 april
Tid: 19:00

Dagordning
1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
2. godkännande av röstlängden
3. val av en eller två justeringsmän
4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. fastställande av dagordningen
6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
10. medlemsavgift för kommande verksamhetsår
11. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
12. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
13. val av valberedning
14. övriga ärenden

Välkomna

Årsmöte 2022

Styrelsen för B-Net kallar härmed till ordinarie årsmöte den 13 april

Plats: Bäckabygården
Datum: Onsdag 13 april
Tid: 19:00

Dagordning
1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
2. godkännande av röstlängden
3. val av en eller två justeringsmän
4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. fastställande av dagordningen
6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
10. medlemsavgift för kommande verksamhetsår
11. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
12. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
13. val av valberedning
14. övriga ärenden

Välkomna

Årsmöte 2021

Styrelsen för B-Net kallar härmed till ordinarie årsmöte den 14 april

Plats: Digitalt via Zoom
Datum: Onsdag 14 april
Tid: 18:30

Viktigt, för att delta krävs föranmälan vilket sker genom att att skicka e-post till info@optoservice.se
Uppge namn, adress, telefonnummer samt till vilken e-post du önskar inbjudan. Några dagar före mötet skickas en länk med e-post som du sedan använder för att ansluta till årsmötet.

Sista dag att anmäla sig till årsmötet enligt ovan är 12 april.

Dagordning
1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
2. godkännande av röstlängden
3. val av en eller två justeringsmän
4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. fastställande av dagordningen
6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
10. medlemsavgift för kommande verksamhetsår
11. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
12. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
13. val av valberedning
14. övriga ärenden

Välkomna

Årsmöte 2020

Styrelsen för B-Net kallar härmed till ordinarie årsmöte den 23 april

Plats: Bäckabygården
Datum: Torsdag 23 april
Tid: 19:00

Dagordning
1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
2. godkännande av röstlängden
3. val av en eller två justeringsmän
4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. fastställande av dagordningen
6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
10. medlemsavgift för kommande verksamhetsår
11. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
12. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
13. val av valberedning
14. övriga ärenden

Välkomna

Årsmöte 2019

Styrelsen för B-Net kallar härmed till ordinarie årsmöte den 17 april

Plats: OBS!! Ändrad plats! Pauligården i Myresjö
Datum: Onsdag 17 april
Tid: 19:00

Dagordning
1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
2. godkännande av röstlängden
3. val av en eller två justeringsmän
4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. fastställande av dagordningen
6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
10. medlemsavgift för kommande verksamhetsår
11. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
12. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
13. val av valberedning
14. övriga ärenden

Välkomna

Årsmöte 2018

Styrelsen för B-Net kallar härmed till ordinarie årsmöte den 18 april

Plats: Bäckabygården
Datum: Onsdag 18 april
Tid: 19:00

Dagordning
1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
2. godkännande av röstlängden
3. val av en eller två justeringsmän
4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. fastställande av dagordningen
6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
10. medlemsavgift för kommande verksamhetsår
11. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
12. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
13. val av valberedning
14. övriga ärenden

Välkomna

Årsmöte 19/4

Styrelsen för B-Net kallar härmed till ordinarie årsmöte den 19 april

Plats: Bäckabygården
Datum: Onsdag 19 april
Tid: 19:00

Dagordning
1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
2. godkännande av röstlängden
3. val av en eller två justeringsmän
4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. fastställande av dagordningen
6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
10. medlemsavgift för kommande verksamhetsår
11. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
12. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
13. val av valberedning
14. övriga ärenden

Välkomna

Årsmöte 20 april

Styrelsen för B-Net kallar härmed till ordinarie årsmöte den den 20 april

Plats: Bäckabygården
Datum: Onsdag 20 april
Tid: 19:00

Dagordning
1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
2. godkännande av röstlängden
3. val av en eller två justeringsmän
4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. fastställande av dagordningen
6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
10. medlemsavgift för kommande verksamhetsår
11. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
12. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
13. val av valberedning
14. övriga ärenden

Välkomna

Skadan i nätet åtgärdad

Stora delar av anslutna fastigheter i B-Net fick känna av den störning vi fick på grund av att fiberkabeln skadades i Myresjö under tisdagskvällen.

Höglandets Optoservice är ansvariga för att samordna resurser och se till att fel blir avhjälpta och var snabbt igång med felsökning. De kunde ganska snabbt lokalisera skadan till en av de större kablarna i vårt stamnät. Därmed slog det ut Internet, telefon och TV för i stort sett 80% av anslutna fastigheter.

Arbetet med att lösa felet utfördes på ett bra sätt och redan under kvällen var resurser förvarnade. Tidigt på onsdag morgon påbörjades grävning samt att få fram ny fiberkabel och skarva in samtliga kunder på nytt. Detta är ett förhållandevis komplicerat jobb men tack vare duktiga entreprenörer så var de flesta i drift vid 14-tiden och helt klart var det klockan 17.

Vi vill med detta informera er om vad som hände och vi hoppas ingen fick allt för mycket problem på grund av detta. Samtidigt vill vi återigen påminna om hur viktigt det är att man gör en anmälan till www.ledningskollen.se innan man påbörjar några markarbete som riskerar att skada vårt fibernät eller annan nergrävd kanalisation. Bättre att fråga en gång för mycket än en gång för lite. Är ni fundersamma kring detta kontakta Höglandets Optoservice på 0383-910 50.