Kategoriarkiv: Uncategorized

Nodbyte avklarat

Dagens arbete med att byta noden i Bäckaby utfördes av Höglandets Optoservice. Arbetet förlöpte bra och på eftermiddagen var alla kunder återigen inkopplade. Nu kommer vi att slippa värmeproblemen som vi hade förra sommaren under varma dagar.

Nya noden på plats i Bäckaby

Nya noden på plats i Bäckaby

Kallelse till Årsmöte

Styrelsen för B-Net kallar härmed till ordinarie årsmöte den den 22 april

Plats: Bäckabygården
Datum: Onsdag 22 april
Tid: 19:00

Dagordning
1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
2. godkännande av röstlängden
3. val av en eller två justeringsmän
4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. fastställande av dagordningen
6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
10. medlemsavgift för kommande verksamhetsår
11. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
12. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
13. val av valberedning
14. övriga ärenden

Välkomna

Ny info, byte KO

Vi har fortsatt våra tester inför byte av KO och samtliga Internetoperatörer är nu testade utan problem. Även flytt av telefon har fungerat utan anmärkning.

Som tidigare meddelats kommer inte Vökby att finnas med i nya nätet. Ni som har Vökby som leverantör av Internet, Telefon eller TV kan ringa Optoservice på 0383-91050 för mer info hur ni bör gå tillväga i samband med bytet

När det gäller TV så är nu också Canal Digital testad att flytta och det fungerar som det ska. Besöker ni beställningsportalen Qmarket så syns inte Canal Digital listad som tjänsteleverantör av TV och går således inte att nyteckna i dagsläget men de som har CD som TV-leverantör idag behåller alltså det.

Gemensamt är att efter bytet så ska all utrustning som router, telefonibox och TV-box startas om för att fungera på rätt sätt i det nya nätet.

Den 12 januari byter vi KO

Den 12 januari kommer vi att göra bytet av kommunikationsoperatör och den dagen kommer det att bli en del störningar på de tjänster som ni har via fibern.

Inför bytet har Zitius och Optoservice gjort en hel del tester för att minska risken för störningar. Det de kommit fram till är att i de flesta fall måste er egen utrustning som router, telefonibox samt TV-box startas om efter att de har kopplat över till den nya kommunikationsoperatör.

Arbete kommer att påbörjas på morgonen den 12 januari och beräknas klart under dagen.  Ni kommer att kunna se när er anslutning till nätet är aktiv igen och därmed ska fungera efter att ni startat om er egen utrustning. Under tiden som de jobbar med bytet kommer wan-lampan att vara släckt på er Inteno-box. När den tänds och återigen lyser/blinkar snabbt är bytet klart.

inteno

Målsättningen är naturligtvis att orsaka er kunder så lite problem som möjligt och vi ber er ha överseende med denna störning. Vi hoppas att det kommer att upplevas positivt då allt är klart och ni har tillgång till  kommunens bästa och mest omfattande utbud när det gäller såväl bredband som TV och telefoni.

Arbetet med byte av kommunikationsoperatör genomförs av Zitius och Höglandets Optoservice och är det några frågetecken eller funderingar så kontakta Optoservice på 0383-91050.

Ökat utbud

Nu ökar Zitius på utbudet i vårar nät och denna gång är det Bredbandsbolaget som etablerar sig fullt ut.

Kika in på http://jonkoping.qmarket.se och se vad som erbjuds. Bland annat lockar de med olika erbjudande på TV-paket.

Fler tjänsteleverantörer är på gång, bland annat Comhem och senare även Telia. Vi informerar så fort vi vet mer.

Infomöte om byte av kommunikationsoperatör

Vid senaste upphandlingen av kommunikationsoperatör var det Zitius som inkom med det mest förmånliga avtalet och vann därmed upphandlingen. Senast mitten av januari ska byte från Vetab till Zitius vara klart.

Har du frågor och funderingar kring byte av kommunikationsoperatör, bredband, tjänster och priser så är du välkommen till vårt informationsmöte.

Vi börjar bli många i B-Net nu så därför har vi valt att hålla två möte. Det första hålls i Bäckabygården den 20 november klockan 19:00 och riktar sig i första hand till er som bor i Bäckaby, Slageryd, Lövås med omnejd.

Andra mötet hålls i Pauligården i Myresjö den 26 november och även då klockan 19:00. Vid det mötet riktar vi oss till området Bjädesjö, Hjärtaryd och Boda Hjärtasjöområdet.

Skulle någon ha svårt att närvara vid det mötet som är närmast så går det bra att besöka nästa om det passar bättre.

Representanter från Zitius, som är vår nya kommunikationsoperatör, Höglandets Optoservice, som är lokal servicepartner, och B-Net som är nätägare kommer att finnas på plats för att informera och svara på frågor.

Plats: Bäckabygården
Tid: Torsdag den 20:e november klockan 19:00

Plats: Pauligården
Tid: Onsdag den 26 november klockan 19:00

Leveransförsening

Vi har för tillfället lite förseningar i leverans av tjänster från Zitius. Vi arbetar för fullt med att komma igång och nuvarande plan är att allt ska vara i drift fredag (6/11).

B-Net växer och förändras

Nu är nästa projekt inom B-Net så gott som klart och därmed kommer ytterligare cirka 100 fastigheter att ha tillgång till bredband via fiber.
Arbetet med att ansluta de södra delarna av Fröderyd socken i klart och kring den 1 november kommer de olika tjänsterna att vara tillgängliga i nätet.

Ny kommunikationsoperatör, berör alla
Vid senaste årsmötet informerades om att upphandling av kommunikationsoperatör var aktuellt. Den är nu klar och avslutad och det blev Zitius som lämnade det mest förmånliga anbudet och det är med dom B-Net tecknat avtal. Det innebär att Vetab som hittills agerat som kommunikationsoperatören i vårt nät kommer att avsluta sina åtagande under höst/vinter.
De nya anslutningarna i Fröderyd socken blir de första att anslutas till den nya kommunikationsoperatören. Därefter kommer alla nuvarande aktiva anslutningar att kopplas över till Zitius.
För att ytterligare höja servicenivån och säkerhetsställa ett nät med minsta möjliga driftproblem förhandlar B-Net med Höglandets Optoservice AB som en lokal entreprenör som kommer att sköta drift och underhåll av fibernätet.
Höglandets Optoservice AB ägs och drivs av Ted Karlsson, Slageryd som många känner till då han varit engagerad i olika delar av B-Net:s projekt. Även Peter Karlsson, Bäckaby finns engagerad i företaget och tillsammans med inhyrd personal med goda kunskaper om vårt lokala fibernät kommer de att utföra service och underhåll vid behov.
Höglandets Optoservice kommer också att vara servicepartner åt Zitius.

Ökat utbud av tjänster
För er som redan har tjänster via fiber kommer möjlighet att behålla er nuvarande tjänsteleverantör att finnas kvar. Undantaget är de som tecknat avtal om tjänster från Vökby. Alla övriga leverantörer som Bahnhof, Tyfon, NETatONCE, T3, AllTele och så vidare kommer att finnas kvar. Har ni tecknat avtal med Vökby så kontakta Höglandets Optoservice för mer info.
Tack vara det avtal som tecknats med Zitius kommer utbudet av tjänster att utökas. Exakt vilka leverantörer som tillkommer är inte helt klart i dagsläget men mer fakta kommer i samband med de informationsmöten som hålls under hösten, separat kallelse kommer att skickas ut. För den som redan nu vill bekanta sig med Zitius som tjänsteleverantör så kika på www.qmarket.se

Bredbandsavtal ska tecknas
Alla som idag har tjänster som levereras via fiber eller som vill komma igång med det ska teckna ett bredbandsavtal med Höglandets Optoservice. För nya kunder i Fröderyd södra är det viktigt att de sker så snart som möjligt för att undvika förseningar. För övriga är det också önskvärt att avtalen skickas in så snart som möjligt för att förenklas administrationen. Kostnaden för bredbandsavtal blir samma som den varit sedan starten, alltså 80 kronor per månad inklusive moms. Möjlighet till kvartal eller årsvis fakturering finns numera också samt även sommaravtal.

B-Net: Jonny Palm, 070-688 41 02
Höglandets Optoservice AB: 0383-91050 eller info@optoservice.se
Zitius: www.qmarket.se