Kontroll utan anmärkning

Jordbruksverket utför vissa kontroller för att se att utbetalda stödpengar använts på rätt sätt och att investeringen fungerar som den ska.

Idag har vi haft besök av en representant från Jordbruksverket som kontrollerade B-Net grund och sträckningen Bäckaby-Myresjö med anslutande stamledningar.

Kontrollanten var mycket nöjd med vad hon såg och inga anmärkningar blev det heller denna gång.

jordbruksverket