Avbrott!

Vårt fibernät har skadats på sträckan Bäckaby-Myresjö. Detta medför att stora delar av nätet ligger nere. Felavhjälpning påbörjad och vi hoppas allt är klart och igång igen i morgon kväll vid 21:00