Välbesökt möte

Informationsmötet som hölls i Ingaboda bygdegård om bredband för boende i Hökhult, Årset, Kallsjö, Huluboda, Lövås med omnejd blev välbesökt och uppskattat.

Frågor besvarades och en del frågetecken rätades ut. Fram till den 20 maj är det nu möjligt att teckna avtal och man hoppas nu att tillräckligt många är intresserade så att även detta projekt kan bli verklighet och utveckla bygden.

Har du frågor eller vill teckna avtal om fiberanslutning för din fastighet, kontakat någon av nedanstående.

Alice Rostgaard Evald, 0383-77 20 36
Christer Gustavsson, 0383-77 20 77
Mattias Kraft, 0383-77 20 95
Rebecka Karlsson, 0383-77 20 44
Siw Klitsch, 0474 – 602 36
Linus Gustavsson, 0474 – 600 42