Informationsmöte

Välkomna på informationsmöte i Ingaboda bygdegård torsdag den 18 april klockan 18:30

Representanter från B-net ekonomiska förening kommer att finnas på plats för att informera om sträckning, kostnader etc.

Även du som tidigare har tackat nej till fiberanslutning är välkommen. Det är både lättare och framför allt billigare att ansluta till fibernätet redan från början än att koppla upp sig senare, när nätet väl är byggt.

Har du några frågor inför mötet, kontakta någon av nedanstående

Alice Rostgaard Evald, 0383-77 20 36
Christer Gustavsson, 0383-77 20 77
Mattias Kraft, 0383-77 20 95
Rebecka Karlsson, 0383-77 20 44
Siw Klitsch, 0474 – 602 36
Linus Gustavsson, 0474 – 600 42