Årsmöte

Årsmöte
Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte för B-Net Ekonomiska förening.

Plats: Bäckabygården
Tid: Onsdag den 17 april klockan 19:00

Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Förslag till stadgeändring, att kallelse till årsmöte endast sker via hemsidan