Infomöte om byte av kommunikationsoperatör

Vid senaste upphandlingen av kommunikationsoperatör var det Zitius som inkom med det mest förmånliga avtalet och vann därmed upphandlingen. Senast mitten av januari ska byte från Vetab till Zitius vara klart.

Har du frågor och funderingar kring byte av kommunikationsoperatör, bredband, tjänster och priser så är du välkommen till vårt informationsmöte.

Vi börjar bli många i B-Net nu så därför har vi valt att hålla två möte. Det första hålls i Bäckabygården den 20 november klockan 19:00 och riktar sig i första hand till er som bor i Bäckaby, Slageryd, Lövås med omnejd.

Andra mötet hålls i Pauligården i Myresjö den 26 november och även då klockan 19:00. Vid det mötet riktar vi oss till området Bjädesjö, Hjärtaryd och Boda Hjärtasjöområdet.

Skulle någon ha svårt att närvara vid det mötet som är närmast så går det bra att besöka nästa om det passar bättre.

Representanter från Zitius, som är vår nya kommunikationsoperatör, Höglandets Optoservice, som är lokal servicepartner, och B-Net som är nätägare kommer att finnas på plats för att informera och svara på frågor.

Plats: Bäckabygården
Tid: Torsdag den 20:e november klockan 19:00

Plats: Pauligården
Tid: Onsdag den 26 november klockan 19:00