Leveransförsening

Vi har för tillfället lite förseningar i leverans av tjänster från Zitius. Vi arbetar för fullt med att komma igång och nuvarande plan är att allt ska vara i drift fredag (6/11).