B-Net växer och förändras

Nu är nästa projekt inom B-Net så gott som klart och därmed kommer ytterligare cirka 100 fastigheter att ha tillgång till bredband via fiber.
Arbetet med att ansluta de södra delarna av Fröderyd socken i klart och kring den 1 november kommer de olika tjänsterna att vara tillgängliga i nätet.

Ny kommunikationsoperatör, berör alla
Vid senaste årsmötet informerades om att upphandling av kommunikationsoperatör var aktuellt. Den är nu klar och avslutad och det blev Zitius som lämnade det mest förmånliga anbudet och det är med dom B-Net tecknat avtal. Det innebär att Vetab som hittills agerat som kommunikationsoperatören i vårt nät kommer att avsluta sina åtagande under höst/vinter.
De nya anslutningarna i Fröderyd socken blir de första att anslutas till den nya kommunikationsoperatören. Därefter kommer alla nuvarande aktiva anslutningar att kopplas över till Zitius.
För att ytterligare höja servicenivån och säkerhetsställa ett nät med minsta möjliga driftproblem förhandlar B-Net med Höglandets Optoservice AB som en lokal entreprenör som kommer att sköta drift och underhåll av fibernätet.
Höglandets Optoservice AB ägs och drivs av Ted Karlsson, Slageryd som många känner till då han varit engagerad i olika delar av B-Net:s projekt. Även Peter Karlsson, Bäckaby finns engagerad i företaget och tillsammans med inhyrd personal med goda kunskaper om vårt lokala fibernät kommer de att utföra service och underhåll vid behov.
Höglandets Optoservice kommer också att vara servicepartner åt Zitius.

Ökat utbud av tjänster
För er som redan har tjänster via fiber kommer möjlighet att behålla er nuvarande tjänsteleverantör att finnas kvar. Undantaget är de som tecknat avtal om tjänster från Vökby. Alla övriga leverantörer som Bahnhof, Tyfon, NETatONCE, T3, AllTele och så vidare kommer att finnas kvar. Har ni tecknat avtal med Vökby så kontakta Höglandets Optoservice för mer info.
Tack vara det avtal som tecknats med Zitius kommer utbudet av tjänster att utökas. Exakt vilka leverantörer som tillkommer är inte helt klart i dagsläget men mer fakta kommer i samband med de informationsmöten som hålls under hösten, separat kallelse kommer att skickas ut. För den som redan nu vill bekanta sig med Zitius som tjänsteleverantör så kika på www.qmarket.se

Bredbandsavtal ska tecknas
Alla som idag har tjänster som levereras via fiber eller som vill komma igång med det ska teckna ett bredbandsavtal med Höglandets Optoservice. För nya kunder i Fröderyd södra är det viktigt att de sker så snart som möjligt för att undvika förseningar. För övriga är det också önskvärt att avtalen skickas in så snart som möjligt för att förenklas administrationen. Kostnaden för bredbandsavtal blir samma som den varit sedan starten, alltså 80 kronor per månad inklusive moms. Möjlighet till kvartal eller årsvis fakturering finns numera också samt även sommaravtal.

B-Net: Jonny Palm, 070-688 41 02
Höglandets Optoservice AB: 0383-91050 eller info@optoservice.se
Zitius: www.qmarket.se