Info pågående projekt

Grävningen för projektet Fröderyd södra har nu nått Årset och vi går sedan vidare mot Hökhult.

Under vecka 14 påbörjar arbetet med att blåsa fiber där grävningen är avslutad och därefter kommer svetsning och arbete inne i respektive fastighet att ske.

Nätet beräknas färdigställas under oktober och då kan anslutningen börja nyttjas aktivt.

Upphandling av kommunikationsoperatör pågår.

För info kring kontakt byansvariga.
Alice Rostgaard Evald, 0383-77 20 36
Christer Gustavsson, 0383-77 20 77
Mattias Kraft, 0383-77 20 95
Leif Petersson, 070-224 98 38