Informationsmöte Hjärtaryd

B-net ordnar tillsammans med Vetab en informationskväll om bredbandsprojektet för boende  i Hjärtaryd med omnejd

Tid och plats: Tisdagen den 4 juni kl 18 00 på VETAB i Vetlanda.

  • Informeras om hur och vad man kan välja av OpenNet:s utbud.
  • Vetab informerar.
  • Övriga frågor
  • Fika

För de som ska börja använda nätet är det viktigt att vita lappen om Stadsnätsaccess sänds in till Vetab eller lämnas under informationsmötet. Förs när den är lämnad går det att beställa tjänster i nätet.

PEAB kommer att färdigställa nätet den 29-31 maj, 1-2 juni och 4-5 juni. Vid montering behövs tillträde till hus enlig tidsplan som Kjell Isaksson ansvarar för. Kjell eller P-G Franke kontaktar fastighetsägarna några dagar innan montering.

Om ej tillträde kan ordnas dessa dagar, debiteras kund för extrakostnader som uppkommer för PEAB.